Privacy Policy

Deze website is eigendom van Perfect Windowcleaning

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel: Tramstraat 32, 8700 Tielt – België Ondernemingsnummer: 0842.891.891

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
Perfect Windowcleaning of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch
advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Perfect Windowcleaning levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden
zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn,
zal Perfect Windowcleaning de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te
zetten. Prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud van drukfouten.

Kleuren en afbeeldingen zijn niet bindend.

Perfect Windowcleaning kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Perfect Windowcleaning geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.

Perfect Windowcleaning kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere
of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of
van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele
wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Perfect Windowcleaning verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Perfect Windowcleaning hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site
beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de
gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in
het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker
kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct
marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Perfect Windowcleaning, Tramstraat 32,8700 Tielt

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk
recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Perfect
Windowcleaning, Tramstraat 32,8700 Tielt, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.

Perfect Windowcleaning kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van
de website langs waar


u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze
website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling,
het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt Perfect
Windowcleaning u een elektronisch exemplaar van dit privacy beleid (het ‘beleid’) ter beschikking.

Perfect Windowcleaning is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via
onze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, neemt Perfect Windowcleaning samen met de
relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens
voor haar rekening.

In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een
individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te
achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van Perfect
Windowcleaning komt). Denk maar aan uw naam, e- mailadres of telefoonnummer.

Inzameling van persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om
toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van
u verzamelen. In die gevallen bezorgt u ons uw persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis.
Als u ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zult u de functie in kwestie op onze website niet
kunnen benutten. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, staan hieronder
beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op de volgende manieren gebruiken:

– om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie
over producten en diensten van Perfect Windowcleaning,

– om de informatie over onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke interesses.

– om met u contact te kunnen opnemen en u verzend- en factureringgegevens te bezorgen, net als om
feedback en ondersteuning te bieden aan klanten, om promotionele of marketingactiviteiten te bieden
op www.woonklaar.be. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het beheer van die programma’s.

Wanneer u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, erkent u dat u de vereiste bevoegdheid
en toestemming hebt om persoonlijke gegevens te verstrekken die Perfect Windowcleaning zal
gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van
webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies
bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde
schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website
terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek
verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat;
andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist. Cookies zijn geen actieve,
uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van
commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een
cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld
inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van
bezoekers in kaart te brengen.

Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de
website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld
worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld
gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina
beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of
het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en
plaatst first party cookies.

Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte
website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij.
Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is
het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat
website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers
moeten vragen.

De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het
criterium


daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen
toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval!

Welke cookies gebruiken wij?

First party cookies en third party cookies.

Deze website gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de
site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren,
zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken
van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt deze website ook third party cookies: cookies van Google Analytics.

Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld
en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder
andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige
websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden.
Het is ook om die reden dat de websites van Perfect Windowcleaning de statistieken van Google
Analytics gebruiken.

Hoe cookies beheren?

Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Je kan ervoor kiezen om alle cookies te
blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.

Kan het blokkeren gevolgen hebben voor je surfgemak op de website van Perfect Windowcleaning? Ja en
neen. Ook als je alle, of enkele specifieke, cookies wenst te deactiveren, kan je naar onze
websites surfen. Maar, naar bepaalde, persoonlijk afgestemde kenmerken van onze websites kan je wel
alleen surfen door cookies te aanvaarden.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

– Google Chrome

Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde
instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In
het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

– Internet Explorer

Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en
kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op
Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first
party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session
cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

– Mozilla Firefox

Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor
geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies
uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van
derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies
bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen.

– Safari

Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik
je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies
kan je ook cookies verwijderen.

– Opera

Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je
de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te
laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te
beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor
het accepteren van cookies te klikken.

Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster.

E-Mailadressen

Als u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met u via e-mail communiceren.
E-mailadressen worden standaard niet gedeeld met derden, eventuele uitzondering hierop betreft het
uitvoeren van een


marktonderzoek ifv het eigen bedrijf Perfect Windowcleaning. U kunt op elk gewenst moment ervoor
kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma is
het mogelijk dat informatie over u automatisch wordt overgedragen wanneer u e-mails stuurt naar
Perfect Windowcleaning.

Bescherming Van Persoonsgegevens

Perfect Windowcleaning garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden
verstrekt door iedere GEBRUIKER, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13
december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte
waartoe het bedrijf zich verbindt bij de toepassing van zijn privacybeleid. De inzameling en de
verwerking van persoonlijke gegevens zijn, tenzij anders bepaald in het registratieformulier,
uitsluitend bestemd (i) voor het beheer van de informatie die wordt verstrekt tijdens de
raadpleging van de website en de aanschaf van goederen of diensten en sollicitatieaanvragen via de
website; (ii) voor de controle van de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze
website; en (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om toegang te krijgen tot
bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.woonklaar.be.
De gegevens om het registratieformulier in te vullen worden ingezameld en verwerkt wanneer de
gebruiker een aangeboden goed of dienst wil aanschaffen. De gegevens zijn onderhevig aan het
veiligheids- en privacybeleid dat is goedgekeurd door Perfect Windowcleaning , volgens de
regelgeving die van kracht is op eender welk moment.

Indien de aanvraag persoonlijke gegevens bevat van andere personen dan de persoon die de aanvraag
deed, moet de gebruiker hen voordat hun gegevens worden opgenomen informeren over de inhoud van
deze clausule, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999 tot de bescherming van
persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment
schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of u
ertegen te verzetten (samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort), op de manier die is
voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet
15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

Links

Op www.woonklaar.be vindt u links naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van
zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te
winnen. Perfect Windowcleaning is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de
GEBRUIKER kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De GEBRUIKER en eender welke andere
natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten
te zetten om hun website te koppelen aan www.VHVdesign.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de
toestemming voor vragen aan en krijgen van Perfect Windowcleaning. De link naar www.woonklaar.be
impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen Perfect Windowcleaning en de
eigenaar van de website, noch dat Perfect Windowcleaning de inhoud of diensten van die website
aanvaardt.

Uw persoonsgegevens delen

Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of die op een andere wijze verzameld werden
op onze website, kunnen elektronisch worden verzonden naar een server in een ander land. We
beschermen uw privacy overal ter wereld door ervoor te zorgen dat die website onze principes inzake
gegevensbescherming naleeft zoals die beschreven staan in deze verklaring. We kunnen dergelijke
informatie ook delen met partners, dienstverleners, gemachtigde externe agenten of aannemers om een
gevraagd product of een gevraagde dienst aan te bieden (met inbegrip van de verwerking van
bestellingen) of om u informatie te bezorgen over producten en diensten die voor u interessant
kunnen zijn. We bezorgen derden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten in
onze naam aan te bieden. Deze mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een beperkt doel: de
gevraagde dienst of transactie tot een goed einde brengen.

Reorganisaties Binnen Het Bedrijf

Zoals veel organisaties bestaat de kans dat Perfect Windowcleaning zijn bedrijfsactiviteiten van
tijd tot tijd reorganiseert, ofwel doordat het bestaande bedrijf verkocht wordt of samengevoegd
wordt. Dat kan inhouden dat wij persoonsgegevens openbaar maken aan potentiële of daadwerkelijke
kopers van ons bedrijf. Het is onze gewoonte om te streven naar een passende bescherming van
persoonsgegevens die bij dat soort transacties openbaar worden gemaakt.